Astronomia

Planety i Planety Karłowate

Planeta jest dużym ciałem kosmicznym, które odbija światło gwiazdy, wokół której krąży. Planety układu słonecznego są klasyfikowane jako wewnętrzne i zewnętrzne. Planety wewnętrzne, najbliższe Słońca, są stałymi skalistymi kulami oraz obejmują Merkurego, Wenus, Ziemię i Marsa. Były one stale bombardowane przez asteroidy i meteoryty podczas pierwszych 600 milionów lat ich istnienia. Wskutek tego na planetach wewnętrznych i ich satelitach można znaleźć różnych wielkości kratery. Planety zewnętrzne są wielkimi gazowymi kulami z pierścieniami oraz obejmują Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi planetami znajduje się pas asteroid. Każda planeta, z wyjątkiem Ziemi, została nazwana na cześć starożytnego rzymskiego boga lub bogini. Niektóre z nich mają naturalnie występujące satelity, czyli księżyce, podczas gdy inne ich nie posiadają. Wszystkie osiem planet orbituje wokół Słońca w swój własny, unikalny sposób.

Planeta karłowa to nowa klasa obiektów astronomicznych. Termin ten został utworzony w 2006 roku przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, jako część ich starań, aby zdefiniować słowo "planeta". Odkrycie obiektów w zewnętrznej części naszego układu słonecznego, które były większego lub porównywalnego rozmiaru do Plutona, wymagało potrzeby utworzenia definicji. (Ten odległy region nazywa się Pasem Kuipera i rozciąga się daleko poza orbitę Neptuna.) Po wielu dyskusjach zadecydowano, że aby obiekt został uznany za planetę w układzie słonecznym, musi on znajdować się na orbicie wokół Słońca, posiadać wystarczającą masę, aby uzyskać okrągły kształt dzięki swojej własnej grawitacji, oraz mieć oczyszczoną swoją ścieżkę orbitalną wokół Słońca (więc nie występują podobne do niego obiekty w przybliżeniu w tej samej odległości od Słońca). Planety karłowate zostały określone jako klasa obiektów, które spełniają 2 pierwsze wymogi, ale nie spełniają trzeciego. Stało się zatem jasne, że są to dwie odrębne klasy obiektów. Planety karłowate nie są planetami.

Pluton, Ceres i Eris zostały pierwszymi trzema członkami w tej klasyfikacji planet karłowatych, a oczekuje się, że wiele innych do nich dołączy. Właściwie jest około 70 innych znanych obiektów, które być może zostaną przydzielone do tej klasyfikacji w bliskiej przyszłości. Przypuszcza się, że ponad sto innych podobnych obiektów nadal czyha niewykrytych w Pasie Kuipera.